חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 132-131 מתוך 132 תוצאות
תוצאות 132-131 מתוך 132 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
01/10מכרזי מאגר רשימהפנייה לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים אסטרטגיים של אגף מערכות מידע14.11.10להרחבה
48/10מכרז 48-2010 הספקת שירותי סיוע בכוח אדם בתחום מקצועות טכנולוגית המידע והתקשוב לפי שעות25.07.10להרחבה
לעמוד הראשון הקודם
הבא