חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 130-121 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 130-121 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
35.13מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי ארגון והפקה של הכנס הבינלאומי של הכונס הרשמי בנושא חדלות פירעון בתאגידים09.10.13להרחבה
21.13מכרז פומבימכרז פומבי להצבת והפעלת עגלות קפה מזון ומשקאות ביחידות המשרד07.10.13להרחבה
12.13מכרז פומבימכרז פומבי 12.13 לאספקת מידע בורסאי בזמן אמת09.09.13להרחבה
13.13מכרז פומביהזמנה להציע הצעות לאיסוף תיעוד רפואי עבור משרדי ממשלה באמצעות הפרקליטויות03.06.13להרחבה
09-13מכרז פומבימכרז פומבי אספקת דיסקים לצריבה26.05.13להרחבה
03/13מכרז פומבימכרז פומבי ניהול מזנון ושירותי הסעדה בלשכה הראשית משרד המשפטים בירושלים 11.03.13להרחבה
38/12מכרז פומבימכרז פומבי לקבלת שירותי מוקדי פריצה25.06.12להרחבה
07/12מכרז פומבימכרז לעיצוב והדפסת דברי דפוס וכריכות עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים במשרד המשפטים27.02.12להרחבה
06/2012מכרז פומבימכרז אספקת שירותי עריכת מבחנים עבור מינהלת היחידות המקצועיות משרד המשפטים22.02.12להרחבה
38/11הליך פניה פומביתהזמנה להציע הצעות להגשת מועמדות להצטרף למאגר עורכי הדין של הלשכות לסיוע משפטי מחוז ירושלים ומחוז הדרום01.12.11להרחבה