חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 130-121 מתוך 134 תוצאות
תוצאות 130-121 מתוך 134 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
31/11הליך פניה פומביתהליך לקבלת שירותיו של עורך דין בעל משרד עורכי דין עצמאי באזור חיפה והצפון אשר יפעל מטעם הכונס הרשמי במסגרת הסכם מיוחד31.07.11להרחבה
21/11הליך פניה פומביתפניה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת על נוטריונים04.08.11להרחבה
18/11מכרז פומבימכרז פומבי לעדכון מאגר החברות, רשות התאגידים, משרד המשפטים20.07.11להרחבה
11/11הליך פניה פומביתפנייה תחרותית להצטרף למאגר שרטטים לקבלת שירותי שרטטות עבור יחידות ההסדר – טאבו נצרת, חיפה, תל-אביב ובאר שבע14.07.11להרחבה
16/11 מכרז פומביתפעול מרכז קלט נתונים עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור19.05.11להרחבה
01/11מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי ארגון ותפעול תוכנית להכשרת מנהלים11.05.11להרחבה
09/11הליך פניה פומביתפנייה פומבית לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לסניגוריה הציבורית10.03.11להרחבה
05/11מכרז פומבימכרז פומבי מספר 5/2011 למתן שירותי השגחה על נבחנים01.03.11להרחבה
68/10מכרז פומבימתן שירותי אבטחה למתקני משרד המשפטים01.02.11להרחבה
66/10מכרז פומבייעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים30.12.10להרחבה