חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 120-111 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 120-111 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
41.14מכרז פומבימסמכי מכרז פומבי 41.14 למתן שירותי איסוף וחלוקת דברי דואר עבור יחידות משרד המשפטים06.08.14להרחבה
38.14מכרז פומבימכרז פומבי 38.14 גיוס והפניית מתנדבי שירות לאומי למשרד המשפטים07.08.14להרחבה
23.14מכרז פומבימכרז פומבי הזמנה לבתי תוכנה, המתמחים בפיתוח תכנות לניהול השקעות בשוק ההון, להציע הצעות לפיתוח או אספקת תכנה לניהול השקעות עבור האפוטרופוס הכללי30.06.14להרחבה
24.14מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח על מערכות בטחון ותקשורת למשרד המשפטים22.05.14להרחבה
17.14מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 17/14 למתן שירותי תרגום ומתורגמנות עבור משרד המשפטים26.05.14להרחבה
15.14מכרז פומבימכרז פומבי 15.14 מתן שירותי הובלה וסבלות עבור משרד המשפטים07.04.14להרחבה
05.2014מכרז פומבימכרז פומבי 05.2014 פנייה לקבלת הצעות למכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וסיווג טקסט לפי טקסונומיה04.08.14להרחבה
02.14מכרז פומבימכרז פומבי 02-2014 מתן שירותים טכניים ומיון בקשות המוגשות לוועדת העיזבונות במשרד המשפטים24.02.14להרחבה
01.14הליך פניה פומביתפנייה פומבית מס' 01/14 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי לסניגוריה הציבורית22.01.14להרחבה
40.13מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי אירוח כנסים וסמינרים21.01.14להרחבה