חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 110-101 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 110-101 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
07/15מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי אבטחה צמודה ו/או זקיפים בבתי מאובטחים, במתקנים ובתנועה עבור משרד המשפטים14.07.15להרחבה
03/15הליך פניה פומביתפנייה פומבית על בסיס הוראות תקנה 5(א)(2) לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי לסניגוריה הציבורית21.04.15להרחבה
05.15מכרז פומבימכרז פומבי לאספקת ציוד משקי10.05.15להרחבה
79.14הליך פניה פומביתהליך פומבי מספר 79.14 - הזמנה להציע הצעות להיכלל ברשימת עורכי דין זוכים וברשימת עורכי דין כשירים לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים – פרקליטות המדינה01.04.15להרחבה
68-2014מכרז פומביהספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מרכזיות להלבנת קבצים המועברים בין רשתות ושל מערכות עצמאיות להלבנת קבצים30.04.15להרחבה
72-2014מכרז פומביאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות ניטור והגנה על בסיסי נתונים02.06.15להרחבה
74.2014מכרז פומבימכרז פומבי מס' 74-2014 פנייה לקבלת הצעות להספקה, הטמעה ותחזוקה של מוצר בינה עסקית (BI)26.04.15להרחבה
48.14מכרז פומבימכרז מסגרת פומבי 48.14 עבור מתן שירותי ייעוץ ארגוני, ייעוץ כלכלי וביצוע סקרים30.09.14להרחבה
46.14 מכרז פומבי46-2014 - למתן שירותי העתקת דיסקים וצילום מסמכים באתרי פרקליטויות המחוז 27.08.14להרחבה
44.14הליך פניה פומביתמכרז פומבי 44.14 שירותי ייעוץ אסטרטגי למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים 04.09.14להרחבה