חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 100-91 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 100-91 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
25.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 25.15- ביצוע שירותי שליחויות עבור יחידות משרד המשפטים25.01.16להרחבה
59-15מכרז פומביעריכה והפקה של מאמרים, חוברת זכויות ולומדה בנושא נגישות עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות31.12.15להרחבה
48.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 48.15 לאספקת ציוד משקי26.11.15להרחבה
38.15מכרז פומבימכרז פומבי לביצוע וניהול תוכנית הכשרת מנהלים בדרג ביניים בפרקליטות על ידי מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה23.11.15להרחבה
30-15בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע (RFI ) מספר 30-15 שרת פקסים ארגוני למשרד המשפטים19.11.15להרחבה
28-15בקשה לקבלת מידע RFIאספקה, הטמעה ותחזוקה של התקני איזון עומסים עבור משרד המשפטים05.11.15להרחבה
26.15הליך פניה פומביתהליך פומבי למתן שירותי ליווי וייצוג משפטי לנפגעי עבירות המתה15.10.15להרחבה
24.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 24.15- עיצוב, הדפסה, מגנוט ודיוור שוברי אגרות והודעות שונות02.09.15להרחבה
21.15מכרז פומבימכרז פומבי 21.15 טיוב תיקי בתים משותפים באגף לרישום והסדר מקרקעין17.09.15להרחבה
08.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 08.15 מתן שירותי שינוע קרגלים וחומר משפטי לבתי המשפט עבור יחידות משרד המשפטים והחזרתם09.06.15להרחבה