חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 131 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 131 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
37-2019מכרז פומביהספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול משמרות05.08.19להרחבה
35-2019מכרז פומביאספקה הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומיטוב רוחב פס ורמת שירות ברשת29.07.19להרחבה
30-2019מכרז פומבימכרז פומבי לאספקת שירותי סקירה וסימון של ציוד מחשוב, לוגיסטי וספרים עבור משרד המשפטים05.08.19להרחבה
26-2019מכרז פומביאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA)23.07.19להרחבה
27-2019מכרז פומביאספקת שירותיData Scientist עבור משרד המשפטים09.07.19להרחבה
13-2019מכרז פומבימכרז פומבי מס' 13.19 - למתן לקבלת שירותי אדריכלות, תכנון, ניהול, פיקוח וייעוץ לצורך ביצוע עבודות בינוי ושפוץ עבור משרד המשפטים01.07.19להרחבה
12-2019מכרז פומבימכרז פומבי מספר 12-2019 - שדרוג ותחזוקה של תשתית החשמל במרכז המחשבים של משרד המשפטים16.07.19להרחבה
16-2019מכרז פומבימכרז פומבי 16.19 לאספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים 16.05.19להרחבה
06-2019מכרז פומבימכרז פומבי 06.19 אספקת שירותי עריכת מבחנים עבור משרד המשפטים02.06.19להרחבה
10-2019מכרז פומבימכרז פומבי 10.2019 אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור משרד המשפטים03.06.19להרחבה