בחינת קיומם של פתרונות לניהול ידע ארגוני


הערות להליך : פרסום ההליך ביום 01.01.2019
31.1.19 - קובץ מרכז שאלות ותשובות הבהרה לבקשה לקבלת מידע 89.2018 פתרונות ניהול ידע ארגוני.
26.2- עדכון מועדים.