בקשה לקבלת מידע 88.18

 • מספר מכרז: 88-2018
  סטטוס: חדש
  איש קשר: אבי סלומון
 • מועד פרסום: 27/12/2018
  מועד אחרון להגשה: 14/02/2019
  שעת הגשה: 14:00
 • יחידה: אגף בכיר למערכות מידע

הערות להליך : פרסום מסמכי המכרז ביום 27.12.2018