להקמה ותפעול של מערך החוסן הארגוני עבור עובדי משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 18.02.2019 מענה לשאלות הבהרה ודחיית מועדים.

עדכון מיום 31.01.2019 דחיית מועדים.
פורסם ביום 03.01.2019 הועלה לאתר ביום 06.01.2019