אספקת שירות ממוחשב לאיתות על התאמה בין גוף קולט בתחום המשפטים למועמדים להתמחות במשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 07.01.2018 מענה לשאלות הבהרה

פרסום המכרז ביום 20.12.2018.