קבלת שירותי הפעלת מערכת תומכת בגיוס מתמחים באופן אינטרנטי לרבות הדרכה, מוקד תמיכה וסיוע למשתמשים במערכת – עבור משרד המשפטים


הערות להליך : היום 12.12.2017 הועלו הקבצים עבור מכרז זה, ביום 13.12.2017 תפורסם מודעה בעיתונות.
עדכון מיום 17.01.2018 - דחיית מועדי הגשת המכרז
עדכון מיום
היום 06.02.2018 דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת המכרז.
06.03.2018 - דחיית מועדים להגשת המכרזים.
עדכון מיום 13.03.2018 - פרסום תשובות לשאלות ההבהרה
עדכון מיום 15.3.2018 - מודעה לעיתון בערבית - תשובות לשאלות הבהרה + מודעה בערבית - דחיית מועדים 3.