מכרז פומבי לקבלת שירותי עריכת בחינות ממוחשבות עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 17.05.2020
עדכון מיום07.05.2020 מענה להבהרות
עדכון מיום 21.04.2020 דחיית מועדי הגשת המכרז.
עדכון מיום 26.03.2020 מצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים + מודעה לעיתונות בעברית וערבית על דחיית מועדים
עדכון מיום 18.03.2020 מענה לשאלות הבהרה + נספח ביטוחי מעודכן + נספח אבטחת מידע + מסמכי מכרז מעודכנים.

עדכון מיום: 12.03.2019 המשרד מודיע על דחיית מועדים מענה לשאלות ההבהרה סבב שני יתפרסם עד ליום 19.03.2019

עדכון מיום 20.02.2020
מענה לשאלות ההברה + מסמכים מעודכנים + הצעת מחיר.

עדכון מיום 13.02.2020 דחיית מועדים

עדכון מיום 16.01.2020 דחיית מועדיפ ושינוי מסמכי הביטוח.
12.12.2019 פרסום המרכז