עבור קיומם (או פיתוחם) של שירותי אינטגרציה למידע תקשורתי, ניתוחי דעת קהל ומחקרי אפקטיביות תקשורתית


הערות להליך : 05.01.2020 פרסום תשובות לשאלות הבהרה 68.19