הספקת שירותי תחזוקה לשרתים, מארזי שרתים וציוד היקפי לשרתים מתוצרתHP ו - Lenovo/ IBM


הערות להליך : עדכון מיום 15.11.2018 הודעת עדכון מהמשרד

עדכון מיום 08.11.2018 עדכון מועדים להגשת וקובץ מענה לשאלות הבהרה

פרסום מסמכי המכרז ביום 09.10.2018