מכרז פומבי 56-2019 אספקה, התקנה ותחזוקה של תוכנות בינה עסקית QlikSense ו-Tableau כולל הדרכה, הטמעה ושירותי מומחה לתוכנות


הערות להליך : עדכון מיום 26.01.2019 דחיית מועדים בשל טעות בנספח הצעת המחיר.
עדכון מיום 13.01.2020-  פרסום מענה לשאלות הבהרה סבב 2

עדכון מיום 16.12.2019 - עדכון מועדים,  פרסום מענה לשאלות הבהרה ופרסום קובץ מעודכן של הצעת המחיר.
 
עדכון מועדים מיום 01.12.2019
פרסום מכרז ביום 31.10.2019