פנייה פומבית 54.19 לפי תקנה 5א2 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציולוגי קרימינולוגי מחוז מרכז 2019


הערות להליך : פרסום המכרז ביום 24.10.2019