מכרז פומבי 53.2019 אספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור משרד המשפטים