ספקה התקנה ותחזוקה של נתבים מתוצרת חברת Cisco

 • מספר מכרז: 53-2018
  סוג מכרז: מכרז פומבי
  סטטוס: מבוצע
  איש קשר: אבי סלומון
 • מועד פרסום: 19/07/2018
  מועד אחרון להגשה: 16/08/2018
  שעת הגשה: 14:00
 • יחידה: אגף בכיר למערכות מידע

הערות להליך : עדכון מיום 09.08.2018 פרסום מענה לשאלות הבהרה.
19.07.2018 פרסום מסמכי המכרז.