למתן שרותי סליקת ארוחות למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש)


הערות להליך : עדכון מיום 29.11.2018 - שינוי מועד אחרון להגשת הצעות + מענה לשאלות הבהרה.

עדכון מיום 19.11.2018 - מענה לשאלות הבהרה

העלאת המכרז