אספקת שירותי הדרכה והטמעה עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 13.11.2018 - הודעת עדכון מהמשרד

עדכון מיום 08.11.2018 עדכון מועדים להגשת הצעות.

עדכון מיום 29.10.2018 תיקון נספח הצעת מחיר ושינוי מועד הגשת ההצעות.
עדכון מיום 18.10.2018 צורף קובץ אקסל מעודכן של הצעת המחיר בשם:
"מכרז פומבי 51.2018 אספקת שירותי הדרכה והטמעה  נספח 5  מעודכן מיום 18.10.2018"
עדכון מיום 08.10.2018 פרסום תשובות לשאלות הבהרה, נספחים בקובץ וורד, הצעת מחיר מעודכנת - נספח 5 ומודעה לעיתונות.
עדכון מיום 27.08.2018: עדכון מועד הגשה, מענה לשאלות הבהרה ועדכון מסמכים.
עדכון מיום 08.08.2018  דחיית מועדים.
12.07.2018 פרסום המכרז.