מתן שירותי הובלה וסבלות


הערות להליך : עדכון מיום 11.12.2019 - פרסום מענה לשאלות הבהרה
פרסום המכרז ביום 01.12.2019