מכרז 48-2010 הספקת שירותי סיוע בכוח אדם בתחום מקצועות טכנולוגית המידע והתקשוב לפי שעות