מכרז פומבי 44.14 שירותי ייעוץ אסטרטגי למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים


הערות להליך : הודעה מיום 04/08/2014- בהתאם להחלטת המשרד המועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה למכרז נדחה עד ליום 07/08/2014, שעה 12:00.
שאר המועדים הנם ללא שינוי.

הודעה מיום13/08/2014- עקב שאלות ההבהרה הרבות בהליך המועד האחרון לקבלת הצעות ידחה ליום 01/09/2014, שעה 12:00. קובץ תשובות לשאלות הבהרה צפוי להתפרסם בימים הקרובים.

הודעה מיום26/08/2014- עקב שאלות ההבהרה הרבות בהליך המועד האחרון לקבלת הצעות ידחה ליום 04/09/2014, שעה 12:00. קובץ תשובות לשאלות הבהרה צפוי להתפרסם בימים הקרובים.
עדכון מיום  26/08/2014- פורסם קובץ תשובות לשאלות הבהרה. יש לשים לב כי בתשובות ההבהרה תוקנו סעיפי הביטוח במכרז.
מציע אשר הגיש הצעתו עד כה נדרש להגיש הצעה מתוקנת בעקבות תשובות ההבהרה, כאשר עליו לכתוב על המעטפה "הצעה מתוקנת" למכרז 44.14".