מכרז פומבי למתן שירותי אירוח כנסים וסמינרים


הערות להליך : עדכון מיום 29.12.13 - הוספת קובץ מודעה לעיתון בערבית .
עדכון מיום 08/01/2014- הוספת קובץ "תשובות לשאלות הבהרה".