מכרז פומבי 39.2018 הסבה, התאמה ותחזוקה של יישומים בטכנולוגיית Magic עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 14.06.2018 מענה לשאלות הבהרה.
ביום 17.05.2018 הועלו מסמכי המכרז לאתר המשרד.