לקבלת הצעות למתן שירותים לניהול רשימות מומחים מקרב יוצאי אתיופיה, למטרת הגברת ההנכחה החיובית של ישראלים יוצאי אתיופיה בתקשורת הישראלית.


הערות להליך : עדכון מיום 29.08.2017
דחיית המועד האחרון להצעת מחיר.

עדכון מיום 09.08.2017 פרסום המכרז מודעה לעיתון + מסמכי המכרז

עדכון מיום 23.08.2017 פרסום תשובות לשאלות הבהרה.