מכרז פומבי מתן שירותי פיתוח וביצוע הדרכה עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 12.07.2018 מועד ערבות מכרז
עדכון מיום 11.07.2018 מודעת דחיית מועדים בשפה הערבית.
עדכון מיום 10.07.2018 מענה לשאלות הבהרה ועדכון מועד הגשת הצעה.
עדכון מיום 02.07.2018 דחיית מועד אחרון להמענה על שאלות ההבהרה.

עדכון מיום 19.06.2018 שינוי מועדים.

עדכון מיום 05.06.2018 מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 03.07.2018 וכן מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה.
עדכון מיום 17.05.2018 נספח הצעת המחיר ומודעה לעיתונות.

פרסום מכרז פומבי הדרכה ביום 10.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכרז פומבי 38.18 - מתן שירותי פיתוח וביצוע הדרכה עבור משרד המשפטים - הצעת מחיר מעודכנת לאחר שאלות ההבהרה
KB 28.3
 
מסמכי מכרז מעודכנים פומבי 38.18 פיתוח וביצוע הדרכה לאחר שאלות הבהרה
KB 301.3