מכרז פומבי 38.14 גיוס והפניית מתנדבי שירות לאומי למשרד המשפטים


הערות להליך : 30/07/2014- המעד האחרוןלקבלת ההצעות נדחה מ 31/07/2014, שעה 12:00, לתאריך 07/08/2014, שעה 12:00.  תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במהלך היממה הקרובה.