אספקה הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומיטוב רוחב פס ורמת שירות ברשת


הערות להליך : עדכון מיום 26.09.2019 שינוי מועדים והבהרה לגבי ערבות מכרז.
עדכון מיום 16.09.2019 דחיית מועדים ומענה לשאלות בהרה

עדכון מיום
29.08.2019 החזרת המכרז לאוויר.
עדכון מיום 23.07.2019 הקפאת המכרז.
עדכון מיום 15.07.2019 - מענה לשאלות הבהרה
17.06.2019 פרסום ההליך