אספקה הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומיטוב רוחב פס ורמת שירות ברשת


הערות להליך : עדכון מיום 15.07.2019 - מענה לשאלות הבהרה
17.06.2019 פרסום ההליך