מככרז פומבי למתן שרותי ניהול משימות ביטחון מידע וסייבר עבור אגף בכיר חירום ביטחון מידע וסייבר במשרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 26.07.2018 מענה לשאלות הבהרה
עדכון מיום 19.07.2018 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
עדכון מיום 12.07.2018 מודעה לעיתונות בערבית
עדכון מיום 11.07.18 דחיית מועדים.
עדכון מיום 02.07.2018 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות.
עדכון מיום 24.05.2018 הועלו לראשונה המסמכים לאתר.