רישוי ותחזוקה למוצר UFT מתוצרת חברת HP


הערות להליך : עדכון מיום 29.08.2017 פרסום תשובות לשאלות ההבהרה

פרסום המכרז מיום 27.07.2017
עדכון מועדי הגשת המכרז