מכרז פומבי 33.18 - מתן שירותי עדכון נתונים במאגרי המידע של רשות התאגידים במשרד המשפטים מודעה לעיתון בערבית


הערות להליך : עדכון מיום 06.08.2018 מענה לשאלות הבהרה, מסמכי מכרז מעודכנים  ועיקרי הנחיות.
עדכון מיום 02.08.2018 מענה לשאלות הבהרה יועברו ביום ראשון וכן עדכון מועדי הגשת המכרז.
עדכון מיום 19.07.2018 דחיית מועדים 3
עדכון מיום 11.07.2018 דחיית מועדי הגשה.
עדכון מיום 02.07.2018 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
פרסום המכרז ביום 28.05.2018.
 
 
 
 
מכרז פומבי 33.18 - מתן שירותי עדכון נתונים במאגרי המידע של רשות התאגידים במשרד המשפטים - עדכון מועדים
KB 22.5