מכרז פומבי לאספקת שירותי סקירה וסימון של ציוד מחשוב, לוגיסטי וספרים עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 06.06.2019 - פרסום ההליך.