פיתוח יישומי מובייל עבור אגף מערכות מידע שבמשרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 28.08.2017 מודעה לעיתונות על דחיית מועד הגשת הבקשה ומסמכי מכרז מעודכנים

עדכון מיום 15.08.2017 פרסום תשובות לשאלות הבהרה

עדכון מיום 06.08.2017 שינוי מועד קבלת תשובות לשאלות הבהרה ומועד הגשת המכרז.

עדכון מיום 27.07.2017 דחיית מועדים להגשת המכרז.
עדכון מיום 02.07.2017 - מסמכי המכרז ומודעה לעיתונות