מכרז פומבי הזמנה לבתי תוכנה, המתמחים בפיתוח תכנות לניהול השקעות בשוק ההון, להציע הצעות לפיתוח או אספקת תכנה לניהול השקעות עבור האפוטרופוס הכללי


הערות להליך : כנס מציעים יתקיים ברחוב יפו 216, קומה 4, משרדי האפ"כ, ב 01/06/2014, שעה 11:30.
עדכון מה 23/06/2014- הועלה קובץ תשובות לשאלות הבהרה בו תיקון לנספח 13 ונספח 20.