הצעות למתן שירותי אולמות בחינה עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 22.1.2019 מענה לשאלות הבהרה.
עדכון מיום 07.01.2019 עדכון מועדים.
עדכון מיום 18.12.2018 מועדים לשאלות הבהרה והגשת המכרז.
עדכון מיום 22.11.2018 פרסום המכרז.