שירותי איסוף תיעוד רפואי עבור משרדי ממשלה, באמצעות הפרקליטויות, עבור תיקים המתנהלים בבתי המשפט


הערות להליך : עדכון מיום 29.03.2017 פרסום מסמכי המכרז והודעה לעיתונות כפי שתתפרסם מחר.
עדכון מיום 09.05
הארכת מועד להגשת הצעות
עדכון מיום 17.05.2017 מסמכי מכרז מעודכנים בהתאם למענה של שאלות הבהרה
כמו כן קובץ תשובות לשאלות הבהרה