מכרז פומבי 16.19 לאספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים


הערות להליך : עדכון מיום 12.05.2019 הודעה על אי דחיית מועדים
03.04.2019 פרסום המכרז