פנייה מוקדמת לקבלת מידע 15-2019 בתוספת הליךPOC בתשלום


הערות להליך : עדכון מיום 050.05.2019 מענה לשאלות הבהרה סבב 2
עדכון מיום
16.04.2019 מענה לשאלות הבהרה

עדכון מיום 14.04.2019 - דחיית מועדים


27.03.2019 פרסום ההליך