מכרז פומבי מספר 12-2019 - שדרוג ותחזוקה של תשתית החשמל במרכז המחשבים של משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 18.04.2019 - דחיית מועדים מכרז
עדכון מיום 14.04.2019 - מודעה בשפה הערבית.
פרסום המכרז ביום 08.04.2019