מכרז פומבי 10.2019 אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור משרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 20.05.2019 מענה לשאלות הבהרה סבב 2
עדכון מיום 02.05.2019 מענה לשאלות הבהרה

28.03.2019
פרסום המכרז