פנייה פומבית לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לסניגוריה הציבורית