אספקה, הטמעה ותחזוקה של מכונות ורישוי למכונות SSL-VPN מתוצרת חברת PULSE SECURE


הערות להליך : עדכון מיום 01.05.2017
פרסום המכרז.