למתן שירותי דואר וציוד מחשבים


הערות להליך : עדכון מיום 04.06.2020

עדכון מיום 27.05.2020 דחיית מועדים + מענה לשאלות הבהרה סבב ב'

עדכון מיום 11.05.2020 מענה לשאלות הבהרה, דחיית מועדים,  ומסמכים מעודכנים