למתן שירותי השגחה על נבחנים בבחינות שונות הנערכות על ידי היחידות המקצועיות במשרד המשפטים

 • מספר מכרז: 07.2017
  סוג מכרז: מכרז פומבי
  סטטוס: חדש
  איש קשר: חנה רובין
 • מועד פרסום: 22/02/2017
  מועד אחרון להגשה: 06/04/2017
  שעת הגשה: 12:00

הערות להליך : ביום 22.02.2017 פורסם המכרז.

עדכון מיום 09.03.2017 תשובות לשאלות הבהרה

עדכון מיום 13/03/017 שינוי מועד הגשת המכרז, תיקון נספח הערבות + הודעה לעיתון בעברית על שינוי מועדים + הודעה לעיתון בערבית תשובות לשאלות הבהרה

עדכון מיום 26.03.2017 - שינוי בתנאי הסף והארכת מועד הגשת ההצעות