למתן שירותי הובלה וסבלות


הערות להליך : עדכון מיום 04.03.2020 מענה לשאלות הבהרה.
עדכון מיום 20.02.2020 פרסום מסמכי המכרז