מכרז פומבי 05.2014 פנייה לקבלת הצעות למכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וסיווג טקסט לפי טקסונומיה


הערות להליך : עדכון מיום 16/03/2014- הועלה קובץ הבהרות למסמכי המכרז, ובו אף שעת ההגעה לכנס הספקים ביום 23/03/2014 , שעה 13:30.
עדכון מיום 23/03/2014 - הועלה קובץ נספח 0.3.3.1 גלופה להעברת שאלות ובקשות הבהרה.
עדכון מיום 02/04/2014 - הועלה קובץ הבהרות 2, בו שינוי במועד ההגשה, כנס ספקים נוסף ועוד.
עדכון מיום 03/04/2014 - הועלה תיקון לקובץ הבהרות 2, לעניין סעיף 0.6.2 "הצהרה על ניסיון וותק מקצועי". כמו כן, הועלתה מודעה לעיתון על השינויים במסמכי המכרז  לאור קובץ ההבהרות.
עדכון מיום 22/05/2014 - הועלה קובץ הבהרות 4, כמו כן שונה מועד אחרון להגשת הצעות ויתווסף כנס ספקים, (במידה ותתקבלנה בקשות של ספקים חדשים).
עדכון מיום 29/05/2014 - לאור פנייה של ספקים חדשים יתקיים כנס ספקים 3 ביום ב' 02/06/2014
בבניין קריית הממשלה תל-אביב, דרך מנחם בגין 125, קומה 1 , חדר 103 בשעה 14:00.
עדכון מיום 30/06/2014- היום 30/06/2014 אמור להתפרסם מענה המשרד לשאלות ספקים במכרז 05-2014 פנייה לקבלת הצעות למכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וסיווג טקסט לפי טקסונומיה. המשרד דוחה מועד זה ליום 03/07/2014. בשאר המועדים אין שינוי.
עדכון מיום 03/07/2014 - הועלה קובץ הבהרות מספר 6.
עדכון מיום 09/07/2014 - הועלה קובץ הבהרות מספר 5.
עדכון מיום 15/07/2014 פורסמו קובץ הבהרות 7, מסמכי המכרז מעודכנים, גלופת מענה מעודכנת, נספח 5.2 – גיליון עלות.
עדכון מיום 20/07/2014- הוחלט על דחיית מועד אחרון להגשת ההצעות עד לתאריך 04/08/2014, שעה 14:00.
עדכון מיום 22/07/2014 -נספחים
30/07/2014 - פורסם קובץ הבהרות 8.

קבצים:
 
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
30-07-2014מכרז פומבי מס' 05-2014 מכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידע - קובץ הבהרות 8קובץ וורד
22-07-2014מכרז פומבי מס' 05-2014 מכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידע - נספחיםקובץ וורד
20-07-2014הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת מענים למכרזקובץ PDF
20-07-2014הודעה בערבית על דחיית המועד האחרון להגשת מענים למכרזקובץ וורד
15-07-2014מכרז פומבי מס' 05-2014 מכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידעקובץ PDF
15-07-2014נספח 0.3.4 - גלופת מענה מכרז פומבי מס' 05-2014 מכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואליקובץ וורד
15-07-2014נספח 5.2 - גיליון עלותקובץ מסמך
15-07-2014מכרז פומבי מס' 05-2014 מכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידע - קובץ הבהרות 7קובץ PDF
10-07-2014מודעה לעיתון- שינוי מועדים במכרז 05- 2014קובץ וורד
09-07-2014מכרז פומבי מס' 05-2014 מכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידע - קובץ הבהרות 5קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון