למתן שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח על מערכות בטחון ותקשורת למשרד המשפטים


הערות להליך : עדכון מיום 12.05.2019 - דחיית מועדים ומענה לשאלות הבהרה.
עדכון מיום 14.04.2019 - דחיית מועדים


פרסום המכרז ביום 14.03.2019