פנייה לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים אסטרטגיים של אגף מערכות מידע


הערות להליך : הערות למכרז :