פרסומים

 • חדשות ועדכונים

  באתר זה מתפרסמים עדכונים על הפעילות הנרחבת של משרד המשפטים ויחידותיו השונות. העדכונים מתפרסמים מדי יום ע"י דוברות המשרד ​ומאפשרים לציבור הרחב להתעדכן בפעילות המגוונת של המשרד.

  להרחבה
 • כתבות

  באתר זה תוכלו לצפות בכתבות בנושאים שונים הקיימים במיקוד משרד המשפטים.​

  הכתבות מתפרסמות מדי יום ע"י דוברות המשרד ומאפשרים לציבור הרחב להתעדכן בפעילות המגוונת של המשרד.

  להרחבה
 • דרושים

  באתר זה מתפרסמות מודעות משרד המשפטים ויחידותיו המתפרסמות בעיתונות הכתובה ומציג אותן גם באתר משרד המשפטים.

  פרסומי הדרושים מתפרסמים באתר כדי להקל על האזרח לבאיתור משרות פנויות המתפרסמות בעיתונות הכתובה ולחשוף את פרסומי המשרות בשיטה נוחה וזמינה באמצעות האינטרנט . אתר זה הוא חלק ממגוון שירותי משרד המשפטים המוצעים לציבור.​

  להרחבה
 • מכרזים

  באתר זה מתפרסמות מודעות מכרזים פומביים המתפרסמות בעיתונות הכתובה ומציג אותן גם באתר משרד המשפטים.

   
  פרסומי מכרזים מתפרסמים באתר כדי להקל על חברות לבאיתור מכרזים פנויות המתפרסמות בעיתונות הכתובה ולחשוף את מכרזי המשרד בשיטה נוחה וזמינה באמצעות האינטרנט . אתר זה הוא חלק ממגוון שירותי משרד המשפטים המוצעים לציבור.

  להרחבה